Tietosuojaseloste

Yleistä

Sirkus Kumiankka Oy on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä. Tällä tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Asiakkaan on luettava ja ymmärrettävä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen www.kumiankka.com -verkkokaupan palveluita.

Keräämämme tiedot voidaan jakaa käyttäjän antamiin, verkkopalveluiden käytöstä havannoituihin sekä analytiikan avulla johdettuihin tietoihin.
Käytämme tietoja:
*Asiakaspalvelun ja verkkokaupan kehittämiseen
*Helppokäyttöisen ja turvallisen palvelun toimittamiseen
*Hyvän asiakaskokemuksen tarjoamiseen
*Tuotesuositusten ja markkinoinnin parantamiseen

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot
Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:
Sirkus Kumiankka Oy (2289053-4)
Hirvikatu 28 B 6
33240 Tampere

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää sähköpostitse: shop@kumiankka.com

Mitä tietoja minusta voidaan kerätä?
*Käyttäjän itsensä antamat tai henkilön tunnistavat tiedot
*Tunnistamistiedot, kuten nimi
*Henkilötunnus asiakkaan tunnistamiseksi luottosopimusta tehtäessä
*Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
*Maksutiedot, mukaan lukien luottosopimukset ja muut laskutustiedot
*Asiakkaan suostumuksella sijaintitiedot, joita käytetään toimitusajan arviointiin
*Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot
*Ostoshistoria, mm. tilatut tuotteet ja niiden hintatiedot
*Toimitustiedot, kuten valittu toimitustapa ja toimitusosoite
*Tuotearvostelut
*Verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot
*Tuotesuositus- ja muut kohdennettuun sisältöön käytetyt tiedot ja tunnisteet

Tunniste-, yhteys- ja maksutietojen antaminen on pakollista ostaessasi www.kumiankka.com -verkkokaupan kautta.

Tietojen pääasiallinen lähde on käyttäjä itse, minkä lisäksi saatamme saada lisätietoja yhteistyökumppaneiltamme, esimerkiksi luottopalvelujen tarjoajalta. Kolmansilta osapuolilta saamistamme henkilötiedoista ilmoitamme tietosuoja-asetuksen määräysten mukaisesti ensimmäisessä yhteydenotossa asiakkaaseen tai viimeistään kuukauden sisällä henkilötietojen vastaanotosta.

Mihin henkilötietojani käytetään?
Henkilötietoja käytetään
*Asiakkuuden ylläpitämiseen
*Tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin
www.kumiankka.com -verkkokaupan toiminnan ja palveluiden kehittämiseen
*Asiakaskokemuksen parantamiseen
*Analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin
*Henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön ja markkinoinnin tuottamiseen
*Väärinkäytösten estämiseen
*Paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen

Tietoja käsitellään asiakkaan ja Sirkus Kumiankka Oy:n väliseen asiakassuhteeseen, sopimukseen, sivuston käyttöön, asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin perustuen.

Osa verkkokaupan toiminnoista perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun, jotta voimme tarjota parhaan mahdollisen palvelukokemuksen. Tällaisia toimintoja ovat verkkokaupan mukautettu sisältö, kyselyt ja tuotearvostelupyynnöt sekä asiakkuuteen perustuvat muistutukset. Tarjoamme näillä toiminnoilla mm.
*Asiakkaan mieltymyksiä vastaavia tuotteita ja tarjouksia
*Kysymme asiakkaidemme mielipiteitä palvelustamme
*Parempia ja läpinäkyvämpiä tuotearvosteluja asiakkaillemme
*Uusien asiakkaidemme palvelun käytön opastamiseen liittyvää sisältöä
*Aiempaan ostohistoriaasi liittyviä hyödyllistä sisältöä ja lisäpalveluja
*Muistutuksia aiemmin ostettujen tuotteiden kulutusosien uusimisesta tuotteiden käyttöiän parantamiseksi
*Tiedotteita ajankohtaisista palveluista ja muutoksista asioinnissa, mikäli asiakkaidemme aiemmasta asioinnista on ehtinyt vierähtää jo hetki aikaa

Miten tietojani säilytetään ja suojataan?
Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.

Sirkus Kumiankka säilyttää asiakastietoja EU-alueella. Kaikkea pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.

Kuka käsittelee henkilötietojani?
Asiakastietoihin on pääsy vain Sirkus Kumiankan omilla työntekijöillä.

Tietojen käsittelystä vastuussa oleva yritys:
Sirkus Kumiankka Oy (2289053-4)
Hirvikatu 28 B 6
33240 TampereKuinka kauan tietojani säilytetään?
Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai anonymisoida Sirkus Kumiankan järjestelmistä. Poisto ja anonymisointi-toimenpide on peruuttamaton, emmekä voi palauttaa poistettuja asiakastilejä.
Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:
*Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei
*Kuluttajakauppaa koskevien vastuiden täyttäminen
*Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta voimme tarjota lainmukaisen ja turvallisen verkkokaupan asiakkaillemme
*Riittävien varmuuskopioiden ottaminen kaupan tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi

Millaisia oikeuksia minulla on?
Asiakkaana sinulla on oikeus:
*Saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista
*Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista
*Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Lisäksi, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Huomaathan, ettei tämä vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritettuun tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen.

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta asiakaspalvelumme voi todentaa henkilöllisyytesi. Ilmoitamme sinulle, mikäli emme joiltain osin pysty toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus (esimerkiksi luotonantotiedot) tai oikeus.

Kuinka saan järjestelmään itsestäni tallennetut tiedot?
Voit pyytää Sirkus Kumiankan järjestelmiin tallennetut tiedot: shop@kumiankka.com

Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?
Voimme luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille toimituksen takaamiseksi sekä markkinointia varten. Tietosi välittyvät myös luottopäätöksen yhteydessä luottoa myöntävälle taholle.

Käytämme asiakastietoja kolmansien osapuolten kanssa myös analytiikka- ja personointitarkoituksiin. Hyödynnämme ostokäyttäytymis- ja selaustietoja yhteistyökumppanien kanssa, jotta voimme paremmin tarjota sinua kiinnostavia tuotteita ja tarjouksia. Analytiikka- ja personointitarkoituksiin käytetty tieto on anonymisoitua tai pseudonymisoitua aina mahdollisuuksien mukaan. Vain me pystymme yhdistämään käytetyn pseudonymisoidun tiedon nimeesi.

Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisille. Informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.
Välitämme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille:
*Analytiikka- ja tilastointikumppaneille
*Tuotesuositus- ja personointikumppaneille
*Sähköpostimarkkinointikumppaneille, jos asiakas on sallinut viikkokirjeen, selaushistoriaan perustuvan viestinnän tai tuotearvostelupyynnöt
*SMS-kumppanille, kun tekstiviestien lähetys on sallittu
*Kuljetusliikkeelle, jos valittu toimitustapa on kuljetus noutopisteeseen, lähimpään postiin tai perille asti
*Maksunvälittäjälle maksukortilla maksaessa
*Luotonmyöntäjälle, asiakkaan valitessa maksutavaksi luottoyhtiön laskun tai osamaksun
*Laskuoperaattorille, kun maksutavaksi valitaan Sirkus Kumiankan oma lasku
*Perintäyhtiölle, laskujen erääntyessä ja siirtyessä perintään

Käytetäänkö kaupan sivuilla evästeitä ja mitä ne ovat?
Sirkus Kumiankka käyttää evästeitä (”cookies”) ja muita vastaavia tekniikoita, kuten selaimen paikallista varastoa (“local storage”). Evästeet ovat päätelaitteen selaimen ja palvelimen välisiä pieniä tekstitiedostoja. Evästeillä ja muilla tunnisteilla on määritetty voimassaoloaika, jonka jälkeen selain poistaa tunnisteen. Käytämme näitä tekniikoita toimintojen toteuttamiseen, personointiin sekä analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen.

Toiminnallisia evästeitä ja paikallista varastoa käytetään mm. asiakkaan tunnistamiseen, kirjautumisen ylläpitämiseen, toimitusaika-arvioihin ja ostoskorin toimintoihin. Näihin toimintoihin evästeiden ja paikallisen varaston käyttö ja niiden käytön hyväksyminen on pakollista. Palvelimen asettamat toiminnalliset evästeet ja paikallisen varaston muuttujat säilyvät selaimessa 15min-24kk, ellei niitä erikseen poisteta selaimen asetuksista. Sivustolla käynti asettaa evästeet ja paikallisen varaston muuttujat uudelleen selaimen sen salliessa.

Hyödynnämme Google Analyticsia, Google Tag Manageria, Google AdWordsia, Google Display Networkia ja Google DoubleClickiä sivustomme käyttöön, suosittuihin tuotteisiin, trendeihin sekä myyntiin liittyvässä analytiikassa ja suostumuksellasi myös markkinoinnin kohdentamisessa. Googlelle lähetettävä tieto sisältää vain anonymisoitua tai pseudonymisoitua tietoa.

Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa?

Palveluiden kehityksen ja läinsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.

Mihin voin ottaa yhteyttä?
Voit ottaa yhteyttä yksityisyyteen, tietojen käsittelyyn ja tietosuojaselosteeseen liittyvissä kysymyksissä asiakaspalveluumme sähköpostilla: shop@kumiankka.com